English

 

Универсален програматор анализатор -UPA v2.3
UPA 2.3 съдържа следните модули:
Скрипт редактор - С помоща на скриптове можете да управлявате различни устройства включени към паралелния и/или серийния порт. Вградените Hex Editor, I2C и SPI функции позволяват да програмирате памети, микроконтролери, интегрални схеми със специфично управление...
Програматор
- програмира чиповете:
I2C Devices
24c01, 24c02, 24c04, 24c08, 24c16, 24c32, 24c64, 24c65, 24c128, 24c256, 24c512, SDA2516, SDA2526, SDA2546, PCA8581, PCF8581, PCF8582, PCF8594, PCF8598, PCF85102, PCF85116, GRM-003, GRM-004, GRM-005, BAW574252, 85C72, 85C82, 85C92
Microwire Devices
93c46, 93c56, 93c57, 93c66, 93c76, 93c86, 93c46 x16, 93c56 x16, 93c57 x16, 93c66 x16, 93c76 x16, 93c86 x16, 7002, GRN-001
SPI Devices
M35080, 25c010, 25c020, 25c040, 25c080, 25c160, 25c320, 25c640, 25c128, 25c256
Miscellaneous EEPROMs
ER-1400, M5G1400, M58657, SDE2506, TC89101, TC89102, X2400, X2430, X2444, 77007, 77005, CXK1011, CXK1012, CXK1013, M6M80011, M6M80021, M6M80041, XL9010, XL9020, XL9040, CAT62LC10, CAT62LC20, CAT62LC40,
NVM3060
Motorola MCU
MC68HC05H12, MC68HC05X16, MC68HC05X32,
MC68HC11EA9 not tested, MC68HC11PH8 not tested, MC68HCP2 not tested
MC68HC912B32, MC68HC912D60
(EEPROM only  at 4/8/16MHz),
MC68HC05B6, MC68HC05B8, MC68HC05B16, MC68HC705B16 (EEPROM only), MC68HC05B32, MC68HC05L28,
MC68HC11L6, MC68HC11F1, MC68HC11K4, MC68HC11KA4, MC68HC11KG4, MC68HC11PA8, MC68HC11A8, MC68HC11E9, MC68HC11E9 old versions,
MC68HC08AZ0, MC68HC08AZ16, MC68HC08AZ24, MC68HC(9)08AZ32, MC68HC908AZ60
Microchip MCU
PIC12C508, PIC12C509, PIC12CE518, PIC12CE519, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674,
PIC12F629, PIC12F675,
PIC16F818, PIC16F819, PIC16F83, PIC16F84, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F877, PIC16F626, PIC16F627, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16C554, PIC16C556, PIC16C558, PIC16C671, PIC16C672, PIC16CE673, PIC16CE674, PIC16C61, PIC16C62, PIC16C63, PIC16C64, PIC16C65, PIC16C66, PIC16C67, PIC16C71, PIC16C72, PIC16C73, PIC16C74, PIC16C76, PIC16C77, PIC16C620, PIC16C621, PIC16C622, PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C716, PIC16C717, PIC16C770, PIC16C771, PIC16C773, PIC16C774, PIC16C923, PIC16C924,
PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458
Microchip KeeLoq Encoders
HCS101, HCS200, HCS201, HCS300, HCS301, HCS320, HCS360, HCS361
Atmel MCU: AT89S51, AT89S52, AT89S53 , AT89S8252, AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, ATtiny12, ATtiny15, ATmega8, ATmega16, ATmega103, ATmega126, ATmega161, ATmega163, ATmega323
Parallel EEPROMs 28 series: 28C04, 28C16, 28C64, 28C256, 28C512, 28C010, 28C020, 28C040
Flash Memory 29 series : 29C256, 29C512, 29C010, 29C020, 29C040, 29F512, 29F010, 29F020, 29F040
EPROM 27 series: 27C08-27C040 (Read Only)
4 канален логически  анализатор - MDI, I2C/Microwire  монитор -  декодира командите  между  процесора и EEPROM; В процес на разработка е SPI монитор
Емулатор- емулира  EEPROM 24c01-24c16, 7002, 93c46-93c86. В проект са 24c32-24c256, 25c010 - 25c640
Шеснадесетичен редактор - работи едновремено с много фаилове , неограничено undo/redo; печат ; режими на вмъкване и припокриване;  търси и замества текст или шестнадесетични данни; редактира  в текстов, шеснадесетичен, десетичен или двоичен вид;  копиране  в/от клипборд; възможност за избор на шрифтове и цветове; работи с файлове до 2GB но това зависи и от виртуалната памет на компютъра; може да се задава различен брой байтове на ред; сравнява фаилове; работи с Intel hex формат и Motorola S record файлове. 
Импулсен генератор: 0-50kHz
Честотомер: 0-50kHz, 1%

За контакт Email:sales@elrasoft.com
По-долу можете да свалите безплатна ограничена версия с която да тествате програмата и
схемите.

Download UPA v2.3 Lite    Screenshot